Xiaohui Bei

Nanyang Assistant Professor

Nanyang Technological University

Homepage: http://www.ntu.edu.sg/home/xhbei/#

 

Jin-Yi Cai

Steenbock Professor

University of Wisconsin - Madison

Homepage: http://pages.cs.wisc.edu/~jyc/

 

Yang Cai

Assistant Professor

McGill University

Homepage: http://cs.mcgill.ca/~cai/index.html

 

Jing Chen

Assistant Professor

Stony Brook University

Homepage: http://www3.cs.stonybrook.edu/~jingchen/

 

Kai-Min Chung

Associate Research Fellow

Institute of Information Science, Academia Sinica

Homepage: http://www.iis.sinica.edu.tw/~kmchung/

 

Richard Peng

Assistant Professor

Georgia Institute of Technology

Homepage: http://www.cc.gatech.edu/~rpeng/

 

Lirong Xia

Assistant Professor

Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)

Homepage: http://www.cs.rpi.edu/~xial/

 

Shengyu Zhang

Associate Professor

The Chinese University of Hong Kong (CUHK)

Homepage: http://www.cse.cuhk.edu.hk/~syzhang/

 

Yuan Zhou

Assistant Professor

Indiana University Bloomington

Homepage: http://homes.soic.indiana.edu/yzhoucs/